Zdzisław Radulski Hrabia uhonorowany patronatem nad ulicą w okolicy Radomskiego Centrum Sportu

Podczas spotkania radnych miasta Radom, które odbyło się 27 maja 2024 roku, jednomyślnie podjęto decyzję o nadaniu imienia Zdzisława Radulskiego Hrabia drodze dojazdowej znajdującej się w pobliżu Radomskiego Centrum Sportu. Tym samym, znany postać związana z futbolem stała się patronem tej ulicy.

Ulica, która otrzymała nazwę na cześć Zdzisława Radulskiego Hrabia, to droga dojazdowa publicznie dostępna, ulokowana na terenie Radomskiego Centrum Sportu. Jej położenie umożliwia łatwe przemieszczanie się między ulicami 11 Listopada i A. Struga. Na poparcie dla pomysłu nadania tej ulicy imienia Zdzisława Radulskiego Hrabia zgłosiło się 134 osób. Wśród jej zwolenników był również prezydent miasta Radosław Witkowski.

Za przyjęciem uchwały o nadaniu ulicy imienia Zdzisława Radulskiego Hrabia głosowało 19 radnych. Wszyscy bez wyjątku poparli ten pomysł.

Zdzisław Radulski był członkiem sztabu szkoleniowego drużyny piłkarskiej przez ponad sześć dekad, odpowiadając za odnowę biologiczną i przygotowanie motoryczne zawodników. Jego profesjonalizm, zaangażowanie oraz oddanie klubowi z Radomia przyniosło mu przydomek „Hrabiego Dusz”. Był bowiem znany z umiejętności motywowania piłkarzy i tworzenia pozytywnej atmosfery w szatni – wskazali wnioskodawcy w uzasadnieniu uchwały.