Zmiany w granicach administracyjnych Radomia: kontrowersje wokół ulicy Janiszewskiej

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej Radomia, które miało miejsce 26 czerwca 2023 roku, radni mieli okazję zapoznać się z wiadomością przekazaną przez prezydenta miasta. Tematem była propozycja zmniejszenia terytorialnych granic Radomia kosztem gminy Zakrzew. Centralnym punktem tej propozycji było włączenie ulicy Janiszewskiej w obszar gminy Zakrzew.

Ulica Janiszewska to droga o pokryciu szutrowym, mająca długość około 1 400 metrów. Przebiega ona wzdłuż terenów leśnych i jest wyposażona w system wodociągowy. Mieszkańcy domagają się jednak poprawy dojazdu do niej. Koszt budowy drogi asfaltowej na tym odcinku szacowany jest na kwotę od 7 do 8 milionów złotych – informował podczas sesji Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew.

Jak wynika z relacji, kwestia przeniesienia administracyjnej władzy nad ulicą Janiszewską do gminy Zakrzew nie została uregulowana przez porozumienie z gminą miasta Radom. Zamiast tego, gmina Zakrzew skierowała sprawę do wojewody, po czym trafiła ona do ministerstwa oraz Rady Ministrów. „Nadszedł odpowiedni moment, aby ponownie podjąć rozmowy z gminą Zakrzew” – komentował sytuację prezydent Radomia, Radosław Witkowski.