Zmiany w organizacji ruchu i dodatkowe autobusy w okolicach cmentarzy

Tradycyjnie, jak to ma miejsce każdego roku, dochodzi do modyfikacji w organizacji ruchu drogowego w pobliżu miejsc pochówku. Wprowadzane są również dodatkowe połączenia autobusowe oraz specjalne trasy, które przewiozą pasażerów bezpośrednio do cmentarzy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, już od dnia dzisiejszego, tj. 31 listopada, nastąpiła zmiana na odcinku ulicy Limanowskiego, sąsiadującej z cmentarzem – konkretnie na odcinku pomiędzy ulicami Maratońską a Tytoniową, gdzie ruch został czasowo wstrzymany.

W przypadku drugiej radomskiej nekropolii, główna arteria komunikacyjna – ulica Ofiar Firleja – zostanie zamieniona 1 listopada na jednokierunkową. Zmiana ta obejmie fragment drogi od ul. Mieszka do ul. Krzewień. Ważne jest, aby każdy kierowca zapoznał się z nowymi zasadami ruchu obowiązującymi tego dnia, przestrzegał wszelkich oznakowań i wytycznych podanych przez służby kierujące ruchem.