Zmiany w strefie płatnego parkowania w Radomiu

W Radomiu nastąpiły zmiany w zakresie strefy płatnego parkowania, obejmujące takie ulice jak: Grodzka od części Rynku do ulicy Wałowej, Kopernika pomiędzy Traugutta a wjazdem na teren Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Kościuszki od 1905 Roku do Narutowicza, Mała łącząca Grodzką z Wałową oraz Traugutta od Narutowicza do Tochtermana. Decyzja o wprowadzeniu opłat za parkowanie na tych odcinkach została podjęta przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu na podstawie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

Chociaż na wymienionych ulicach parkowanie było dotychczas bezpłatne z powodu braku parkomatów, to jednak od 3 lipca użytkownicy będą musieli uiścić opłaty za korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych. Jak informuje Dawid Puton z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, równocześnie z wprowadzeniem opłat zostanie wprowadzona jeszcze jedna istotna nowelizacja – konieczność wpisywania numerów rejestracyjnych pojazdów na klawiaturze parkomatu przed zakupem biletu parkingowego.

Celem wprowadzenia wymogu podawania numerów rejestracyjnych jest usprawnienie ewentualnych procesów reklamacyjnych związanych z biletami parkingowymi. Dzięki temu rozwiązaniu, wszelkie reklamacje będą mogły być rozpatrywane szybciej i sprawniej, co będzie korzystne zarówno dla użytkowników strefy płatnego parkowania, jak i samego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.