Obawy o finansowanie projektów infrastrukturalnych w Radomiu z powodu braku funduszy unijnych

W Radomiu, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zmuszony jest do ponownego poszukiwania projektanta odpowiedzialnego za opracowanie planów dla dróg, chodników i parkingów rowerowych. Bez odpowiednich planów projekty te nie mają szans na uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy programu Polska Wschodnia.

W końcówce ostatniego roku, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu rozpisał konkurs na stworzenie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o finansowanie z programu Polska Wschodnia. Zadaniem wyłonionego w przetargu projektanta było zaprojektowanie pięciu segmentów ścieżek rowerowych. Pierwsza miała przebiegać wzdłuż pewnych sekcji ulicy 11 Listopada, druga – to ulica Energetyków, gdzie planowano także budowę nowego chodnika. Kolejną trasą był ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Czarnieckiego oraz ścieżka dla pieszych na ulicy Witkacego. Piątym odcinkiem była ulica Kielecka, gdzie przewidziano także budowę ciągu pieszego.

Projektant miał też za zadanie stworzyć plany nowych chodników przy ulicach Mireckiego, PCK i Młynarskiej oraz zadaszonych parkingów dla rowerzystów, które miałyby powstać w pobliżu przystanków autobusowych na Janiszpolu, Idalinie, Prędocinku, Pruszakowie i Gołębiowie (przy ulicy Fołtyn).