Pierwszy piątek Wielkiego Postu: Biskup radomski prowadzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej

16 lutego, który był pierwszym piątkiem Wielkiego Postu, odbyło się w radomskiej katedrze nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przewodniczył mu biskup Marek Solarczyk. Głównym tematem modlitwy były osoby, które doznały krzywdy i zostały wykorzystane. Modlitwa ta była znakiem solidarności z tymi osobami ze strony całego Kościoła.

Przed tym wydarzeniem, biskup radomski zaapelował do wszystkich proboszczów o włączenie w intencje modlitewne osób skrzywdzonych i wykorzystanych. Prosił, aby we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji pamiętano o nich podczas modlitwy.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej toczyło się wokół myśli przewodniej: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Biskup Marek Solarczyk, wprowadzając w kontemplację tej Drogi, podkreślił, że ścieżka męki Jezusa Chrystusa „odsłania przed nami tajemnicę miłości Boga. Wprowadza nas także w tajemnicę życia człowieka, który poszukuje wsparcia w swojej wierze, doświadcza wyzwań i cierpień ludzkiego życia i pragnie odnaleźć nadzieję na przyszłość”.

Biskup Solarczyk wyraził swój głęboki szacunek i solidarność z osobami, które padły ofiarą wykorzystania seksualnego. Powiedział: „Chcemy zaznaczyć naszą solidarność z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Pragniemy rozważyć mękę Jezusa Chrystusa, przywołując prawdę o ubogich w duchu. 'Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie'”.