Prawie 4 miliony złotych na odnowę zabytków w Radomiu: ogłoszenie wyników Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

14 lipca, piątkowy poranek, przyniósł dla Radomia szczególnie dobre wieści. Premier Mateusz Morawiecki, wspólnie z prof. Piotrem Glińskim, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, ogłosili decyzję dotyczącą Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z tą decyzją, Radom otrzyma finansowe wsparcie rzędu prawie 4 milionów złotych na odnowę swoich zabytków.

Program ten jest przeznaczony bezpośrednio dla jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest nie tylko ochrona zabytków, ale również umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom zobowiązanym do opieki nad zabytkami, realizacji projektów inwestycyjnych związanych z ich renowacją. Środki finansowe przyznane w ramach programu mają służyć przede wszystkim pracą konserwatorskim, restauratorskim oraz budowlanym.

Program umożliwia sfinansowanie nawet do 98 procent wartosci danego projektu. W przypadku Radomia, oznacza to niemalże pełne pokrycie kosztów zaplanowanej renowacji zabytków. Te środki mogą być wykorzystane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia prac przy zabytkach, jak i na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.