Radomskie muzeum wzbogaca swoje zbiory o kosztowny obraz Jacka Malczewskiego

Nabytek radomskiego muzeum powiększył się o wartościowe dzieło Jacka Malczewskiego, którego wartość wynosiła 1 milion 250 tys. zł. 'Umywanie nóg’, utrzymane w tonacji realizmu, to imponujące arcydzieło stworzone za pomocą techniki olejnej, pochodzące z wczesnej fazy twórczej tego radomskiego artysty.

Wiesław Raboszuk, wicemarszałek odpowiedzialny za kwestie kultury w samorządzie województwa mazowieckiego, podkreśla, że ten obraz jest swego rodzaju odzwierciedleniem polskiej nostalgii. Jest on częścią cyklu ilustrującego smutek i rozpacz Polaków wygnanych do głębi Rosji przez carskie imperium po powstaniach styczniowym i listopadowym. Twórca tego obrazu, Malczewski, inspirował się innym znaczącym polskim dziełem – poematem „Anhelli” autorstwa Juliusza Słowackiego.

Rafał Rajkowski, drugi z wicemarszałków województwa mazowieckiego, który był obecny podczas ceremonii przekazania obrazu Jacka Malczewskiego, wyraził swoje uwagi na temat tego wydarzenia. Zaznaczył, że obecnie trwają obchody stulecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, które od początku były planowane jako wydarzenie wyjątkowe. W tym roku mają miejsce zdarzenia o dużym znaczeniu, które będą miały spektakularny wpływ na przyszłe notowania historyczne tej szanowanej instytucji.